Zorunlu Deprem Sigortası

Önemli deprem kuşağı içinde yer alan ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) zorunlu bir sigorta olmasına rağmen aslında bir ihtiyaçtır. Ülkemizde olan depremler neticesi çok büyük can ve mal kayıpları olmuştur. Zorunlu deprem sigorta yaptıran vatandaşlarımız sadece son 12 yılda oluşan 380 adet deprem vakasında 19,485 adet hasar dosyası açtırmış  138,195,854 TL hasar  almıştır.(kaynak : http://www.dask.gov.tr/istatistik31.html ) .
Bu nedenle özel mülkiyete tabi ,tapuya kayıtlı taşınmazların sahipleri ülkemizde bir konut için en büyük risk olan depreme karşı sigorta yaptırmaları menfaatleri gereğidir.
Zorunlu Deprem Sigortası ile;

  • Depremin
  • Deprem sonucu yangının
  • Deprem sonucu infilakın
  • Deprem sonucu yer kaymasının

sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.