Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası

Yurtdışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına alan ve talebiniz doğrultusunda tercih ederseniz eklenen teminatlara göre asistans hizmetleri ile desteklenmiş seyahat sağlık sigortasıdır.
Teminatlar

  • Ayakta tedavi kapsamında yapılan acil muayene tanı ve tedavi amaçlı masraflar, ilgili doktorun yazdığı ilaçlar ve kullanılan tıbbi malzemeler
  • Kaza veya ani hastalık sonucu hastane tedavisi masrafları
  • Sigortalının tıbbi nedenlerle nakli veya seyahati
  • Sigortalı ’nın vefatı halinde cenazenin tıbbi şartlara uygun olarak nakli veya bulunduğu ülkede defnedilme masrafları