Nakliye Emtea Sigortaları

Şirketimiz, mal ve eşya gruplarının bir yerden bir yere kara, hava, demiryolu ve deniz vasıtaları ile nakledilmesi sırasında meydana gelebilecek riskleri aşağıdaki teminatlara karşı güvence altına alır.

Geniş Teminat
Orijinal I.C.C.”A” /I.C.C.”Air” klozunda yazılı şartlar ile taşınan yükü aşağıda belirtilen bazı istisnalar dışında teminat altına alır.

Bazı Genel İstisnalar
Sigortalının Kasti Hareketleri Sonucu Oluşan Hasarlar,
Malın Kendi Bünyesinde Meydana Gelen Hasarlar (Ayb-ı Zati),
Yakın Sebebi Gecikme Olan Hasarlar (Temin edilmiş bir rizikonun meydana gelmiş olmasından  kaynaklansa bile),
Aşınma ve yıpranma,
Ambalaj yetersizliği veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun ya da istifleme hatalarının neden olduğu hasarlar,
Geminin Donatanları, İdarecileri, Kiracıları veya Nakliyat Firmasının Mali Krizinden Doğan Hasarlar,
Kullanan herhangi bir aracın yüke ve sefere elverişsizliği,
Harp ve Grev Rizikoları  (ek teminat olarak alınabilir),

Dar Teminat
Sevkiyat esnasında bir kaza (çarpma, çarpışma, devrilme) sonucu  taşınan yüke gelebilecek zararları teminat altına alır. Kaza sonucu olmayan kısmi hasarlar ile hırsızlık rizikoları teminat haricidir.

Tam Ziya
Sevkiyat esnasında taşımayı yapan aracın ve malın gerçek ya da hükmi olarak tam zayi olmasını kapsar.