Hasar Anında


Hasar Durumunda Gerekli Evraklar
Kasko Hasarları


Çarpma -Çarpılma Hasarları 

- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı/ zabıt tutturulamamış ise sürücünün detaylı beyanı 
-Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise) 
-Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin zabıt yok ise kusurunu kabul ettiğine dair beyanı. (noterde 
veya şirketimizde imzalı.) 
-Ruhsat fotokopisi 
-Ehliyet fotokopisi 
-Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin trafik ve varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçelerinin fotokopisi 
-20.000 TL altı hasarlarda T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ilgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.) 
-Ruhsat sahibine ait banka hesap numarası 
-20.000 TL üzeri hasarlarda; 
   * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
   * Tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası 
-Hasar fotoğrafları 

Araç Çalınması Hasarları 

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda 
-Karakol müracaat tutanağı tasdikli örneği 
-Oto hırsızlık masasında bulunamadı yazısı tasdikli örneği (aracın çalındığı günden itibaren 30 gün sonra istenmektedir) 
-Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı tasdikli örneği 
-"Çalıntı" kaşeli ruhsat aslı 
-Maliyeden "borcu yoktur" yazısı tasdikli örneği 
-Maliyeden araç kaydı silindi belgesi tasdikli örneği 
-Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek) 
-Aracın üzerinde rehinli alacaklı (dain-i mürtehin) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakatname 
-20.000 TL altı hasarlarda T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) (ilgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.) 
- Ruhsat sahibine ait banka hesap numarası 
- Araç çalınması hasarlarına özel şirketimiz yetkililerine verilen özel vekaletname aslı 
-Araç üzerinde OGS varsa iptal edildiğine dair; yoksa olmadığına dair belge 
-Aracın trafik belgeleri (vergi kağıtları, taşıt pulları, faturası Vb.) 
-Vergi dairesinden ilişik kesme yazısı
Trafik Sigortası (Zorunlu Mali Mesuliyet) Hasarları
- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı 
- Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise) 
- Mağdur ruhsat aslı eksper tarafından görülmeli veya ruhsatın noter tasdikli sureti  
- Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi 
-Tazminat alacaklısının / mağdurun T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) 
- Mağdur araç ruhsat sahibine ait banka hesap numarası 
- Vekaletname kopyası (hasar vekaleten takip ediliyor ise). Ancak vekaletname aslının şirketimize ibrazı talep edilmektedir. Vekilin banka hesap numarası ve T.C. kimlik numarası 
-20.000 TL üzeri hasarlarda; 
   * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
   * Tüzel Kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası 
-Hasar fotoğrafları
Yaralanma Veya Vefat Hasarları
- Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi 
- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı 
-Tazminat alacaklısının / mağdurun T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ölümlerde T.C.kimlik numarası olarak varislerin  T.C.kimlik  numaraları talep edilmektedir.) 
-Talep yazısı 

Ayrıca ek olarak; 

Vefat durumunda: 
-Ölüm raporu ve defin ruhsatı 
-Veraset ilamı tasdikli örneği 
-Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği 
-Vefat eden kişinin gelir durumunu gösterir belge veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
- Ödeme mektup havalesi yoluyla yapıldığından varislerin adres bilgileri 
-20.000 TL üzeri hasarlarda; 
   * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi 
   * Tüzel kişiliklerde, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) Durumunda: 
- Malüliyeti gösterir heyet raporu "en son tedavinin bitiminden itibaren 12 ay geçtikten sonra özürlüler yönetmeliğine uygun sağlık kurulu raporu " 
- Malülün gelir durumunu gösterir belge ve mesleği ile ilgili bilgi 
- Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi 
- Ödeme mektup havalesi yoluyla yapıldığından adres bilgileri 
-20.000 TL üzeri hasarlarda; 
   - Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
   - Tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
Yangın Hasarları
-İtfaiye raporunun tasdikli örneği 
-Hasar talep yazısı 
-Karakol tutanaklarının tasdikli örneği 
-Tapu fotokopisi veya kira kontratı 
-Dain-i mürtehin (D/M) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakat yazısı 
-Hasara 3. kişi sebep vermiş ise bu kişinin ad,soyad ve adres bilgisi 
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde) 
-Sigortalıya ait banka hesap numarası. 
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi , 
 Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları
-Hasar talep yazısı 
-Tapu fotokopisi veya kira kontratı 
-Binada meydana gelen bir hasarda dain-i mürtehin (D/M) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakat yazısı 
-Hasarla ilgili fotograflar 
-Hasara 3. kişi sebep vermiş ise bu kişinin ad,soyad ve adres bilgisi 
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde) 
-Sigortalıya ait banka hesap numarası. 
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi , 
 Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
Fırtına Hasarları
-Meteoroloji raporu 
-Hasar talep yazısı 
-Tapu veya kira kontratı 
-T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri (Tüzel kişilerde) 
-Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası. 
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi , 
 Tüzel kişilerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası
Cam Kırılması Hasarları
-Zabıt veya beyan 
-Fatura (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda) 
-Hasara ilişkin fotoğraflar (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda) 
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde) 
-Sigortalıya ait banka hesap numarası. 
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde;gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi , 
 Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
Hırsızlık Hasarları
-Karakol müracat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği ıslak imzalı)
-İlgili karakoldan alınacak tasdikli bulunamadı yazısı (tasdikli örneği ıslak imzalı) 
-Envanter giriş ve çıkış belgesi (ticari emtia ve demirbaş için)(emtea alış faturası)
-T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri(tüzel kişilerde) 
-Tapu veya kira kontratı fotokopisi  
-Sigortalıya ait banka hesap numarası. 
-Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi , 
 Tüzel kişiliklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası