Bireysel Emeklilik

Bireysel emeklilik, ekonomik bir birikim hesabı olarak ifade edilebilir. Gelirinizin yüksek olduğu dönemlerde paranızın bir kısmını bireysel emeklilik hizmeti sunan firmalara verebilir, bu sayede kendi hesabınızda bir birikimin oluşmasını sağlayabilirsiniz hem de %25 devlet katkısı avantajından yararlanabilirsiniz. Bu hesap, genelde kumbara hesaplarına benzetilmektedir. Bu hesap türü, vadeli hesaptan esinlenilerek oluşturulmuştur. Tıpkı vadeli hesapta olduğu gibi vade süresinin sonu gelmeden paranızı çekemezsiniz. Bu sayede birikim gücü de artmaktadır. İnsanlar, bireysel emeklilik sayesinde emeklilik dönemlerinde harcayabilecekleri yüksek meblağlara kavuşabilirler. Emeklilik maaşının tek başına yeterli olmayacağını düşünüyorsanız bu hesap tam da size göre. Bireysel emeklilik sayesinde emeklilik döneminizi çok daha iyi bir biçimde geçirebilirsiniz. Bu sayede ekonomik faaliyetleriniz ve geleceğe dair yatırımlarınız da canlanacaktır.
En az 10 yıl düzenli katkı payının ödenmesi ve 56 yaşın doldurulması ile emekliliğe hak kazanılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sisteminin Avantajları

 • Katılımcılar      katkı paylarının ve birikimlerini istediği fonlarda değerlendirme ve belirledikleri      fon karmasını yılda azami altı kez değiştirme hakkına sahiptir.
 • Fonlar      profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir.
 • Güvenilir      ve şeffaf bir yapıya sahiptir, katılımcılar istediği takdirde istediği      periyotlarda fon paylarını izleyebilirler.
 • Sistem      sürekli ve her kademede Devlet ve Emeklilik Şirketi tarafından gözetim      altındadır.
 • Katılımcılar,      aynı emeklilik şirketinin diğer emeklilik planları arasında yılda dört kez      plan değişikliği yapma hakkını kullanabilir.
 • Ödenen      katkı payı tutarı ne kadar yüksek olursa, emeklilik döneminde elde      edilecek gelirin de o kadar yüksek olması muhtemeldir.
 • Katılımcılar      istediği zaman katkı payını ödemeye ara verebilir.
 • Emeklilik      süresini beklemeden sistemden ayrılma hakkına sahiptir.
 • Sisteme      ne kadar erken girilirse, birikimlerin değerleneceği süre de o kadar uzun      olacağından, emeklilik döneminde elde edilecek geliri de o kadar yüksek      olması beklenmektedir.
 • Katılımcının      talep etmesi durumunda mevcut veya farklı şirketlerde açılmış olan      hesaplar birleştirilebilir.
 • Katılımlar,      dilediği takdirde mevcut şirketinde 1 yılı tamamladıktan sonra birikmiş      tasarruflarını başka bir emeklilik şirketine aktarabilir.
 • Sürekli      iş göremezlik durumunda katılımcı, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden      emekliliğe hak kazanma koşulları ile birikimlerini almaya hak kazanır.

Emekliliğe hak kazandıktan sonra;

 • Bireysel      emeklilik hesabındaki birikimlerinin tamamını veya bir kısmını alabilir.
 • Birikimlerini      kısmen almak isteyen katılımcı, hazırlanacak bir program çerçevesinde      aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde bireysel emeklilik      hesabından birikimlerinin ödenmesini talep edebilir.
 • Katılımcının      birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, tüm sözleşmelerden      emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması      yeterlidir.